arsta.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Svärdlångsvägen

Bostad i Svärdlångsvägen

Svärdlångsvägen är u-formad i sin struktur. Svärdlångsvägen övergår från Årstavägen i ena änden och övergår till Järnlundsvägen i den andra. I anslutning till Svärdlångsgatan ligger Årstaberg station som erbjuder pendeltåg, tvärbana och flertalet bussar. Härifrån kan man åka till bland annat Uppsala i norr och Nynäshamn i söder. På Svärdlångsvägen 14 ligger herrgården Årsta Gård som färdigställdes 1795. Enligt sägnen ägde Birger jarl gården redan på 1200-talet. Idag ägs herrgården av Stiftelsen Årsta Gård som bedriver bland annat särskola, särskolegymnasium och fritidsverksamhet. Idag har verksamheten cirka 65 elever inskriva i verksamheterna.

Icon CO2 neutral website English transparent.png